สุดยอด อย. ไทย ผ่านการรับรองเป็นสมาชิกองค์กร PIC/S ลําดับที่ 49 แล้ว มีผลตั้งแต่ 1 ส.ค. 59 นี้

ข่าวดี อย. เผย ขณะนี้ได้รับการรับรองเป็นสมาชิก PIC/S (Pharmaceutical Inspection C0-operation Scheme) ลำดับที่ 49 เรียบร้อยแล้ว โดยจะมีผลอย่างเป็นทางการตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2559 เป็นต้นไป