ร่วมเป็นตัวแทนจำหน่ายกับเรา

สำหรับท่านที่อยากให้ผลิตภัณฑ์ของ นิวเจริญฯ ไปเป็นส่วนหนึ่งในธุรกิจของท่าน ท่านสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

โทร. 02-115-1280-5
Line id: @newcharoen
Facebook: newcharoenpharmaceutical

รายละเอียดเอกสารเปิดหน้าบัญชีลูกค้า

นิติบุคคล

1. หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล / ภพ.20 / ใบทะเบียนการค้า
2. ใบอนุญาตขายยา
3. สำเนาบัตรประชาชนของผู้มีอำนาจลงนาม
4. สำเนาทะเบียนบ้านของผู้มีอำนาจลงนาม

บุคคลธรรมดา

1. สำเนาบัตรประชาชน

ใบอนุมัติเปิดร้านค้าใหม่

  • ประเภทร้านค้า

  • รายละเอียดร้านค้า

  • เอกสารประกอบพิจารณา

  • ชื่อบัญชี และ ธนาคารที่ร้านค้าใช้อยู่

  • ขอเสนอวงเงินเครดิต