หจก.นิวเจริญฟาร์ม่ซูติคอล ผู้ผลิตยาแผนปัจจุบัน ใบอนุญาตเลขที่ ปท-ผย.1/2544 ได้รับการตรวจประเมินสถานที่ผลิตยาตามกฏกระทรวง

กำหนดหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขการผลิตยาแผนปัจจุบัน พ.ศ.2546 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องกำหนดรายละเอียดเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการในการผลิตยาแผนปัจจุบัน

อ่านต่อ

สุดยอด อย. ไทย ผ่านการรับรองเป็นสมาชิกองค์กร PIC/S ลําดับที่ 49 แล้ว มีผลตั้งแต่ 1 ส.ค. 59 นี้

ข่าวดี อย. เผย ขณะนี้ได้รับการรับรองเป็นสมาชิก PIC/S (Pharmaceutical Inspection C0-operation Scheme) ลำดับที่ 49 เรียบร้อยแล้ว โดยจะมีผลอย่างเป็นทางการตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2559 เป็นต้นไป

อ่านต่อ